ผถห.TPOLY มีมติอนุมัติผ่านทุกวาระ

ผถห.TPOLY มีมติอนุมัติผ่านทุกวาระ

ดร.ธนู กุลชล (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย)  ประธานกรรมการคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (แถวหลังที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารคุณปฐมพล สาวทรัพย์ (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม เป็นต้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้