ราคามะพร้าวขึ้น COCOCO ย้ำไม่กระทบต้นทุน เหตุมีสต็อควัตถุดิบแน่น

ราคามะพร้าวขึ้น COCOCO ย้ำไม่กระทบต้นทุน เหตุมีสต็อควัตถุดิบแน่น

ช่วงนี้ราคามะพร้าวปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ผู้ถือหุ้น บมจ.ไทย โคโคนัท (COCOCO) ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ COCOCO มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ตลอดช่วงหน้าผลผลิตน้อย โดย COCOCO ได้มีการวางแผนจัดซื้อมะพร้าวเป็นสต็อกวัตถุดิบ  เพื่อรองรับการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อ Gross Profit Margin ของบริษัทฯ แถมงานนี้บอสใหญ่ “ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว” ย้ำ COCOCO ได้ทำงานล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว โดยการเก็บสต๊อกวัตถุดิบน้ำมะพร้าว เพราะจากประสบการณ์ของบริษัทฯที่ผ่านมา เหตุการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบมักเกิดขึ้นเป็นปกติ จึงมีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน เพื่อผลิตเป็นสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงไม่มีปัญหาด้านวัตถุดิบและสามารถนำส่งเข้ากระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ

โดยตลอดระยะเวลาที่ COCOCO ดำเนินธุรกิจมายาวนาน ร่วม 15 ปี มีความมุ่งมั่นในธุรกิจ และยืนหยัดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและส่งออก ทำให้เราสามารถที่จะนำเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามาเมืองไทย และช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวไทย