ผู้ถือหุ้น CIVIL โหวตอนุมัติ จ่ายปันผล 0.012 บาท/หุ้น ทิศทางธุรกิจปี 67 เติบโตต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น CIVIL โหวตอนุมัติ จ่ายปันผล 0.012 บาท/หุ้น ทิศทางธุรกิจปี 67 เติบโตต่อเนื่อง

CIVIL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2567 มติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิฯ Record Date 8 พ.ค. กำหนดจ่ายเงินปันผล 24 พ.ค. เผยทิศทางธุรกิจปี 2567 มุ่งเน้นสร้างการเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้ารับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในมือมูลค่า 24,400 ล้านบาท พัฒนาเทคโนโลยีบริหารโครงการเพิ่มคุณภาพงานรวดเร็ว ปลอดภัย และ ลดต้นทุนการก่อสร้าง

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำบริษัทก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 อยู่ที่ 40% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พ.ค. 2567  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2567

สำหรับทิศทางธุรกิจปี 2567 บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากปี 2566 พร้อมทั้งเดินหน้ารับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) จำนวน 24,400 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ขณะเดียวกัน บริษัทยกระดับการบริหารงานด้วยการใช้เทคโนโลยี อาทิ โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเพื่อการบริหารงานที่แม่นยำ และ ระบบ RPA (Robotic Process Automation) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การดำเนินงาน และ การส่งมอบโครงการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และรักษาคุณภาพงานก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งบริษัท ประชาชนผู้ใช้บริการ และ ประเทศชาติ

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน ท่ามกลางปัจจัยความท้าทายที่ก่อให้เกิดความผันผวนกับการดำเนินงาน อาทิ แรงงาน และ ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยประเมินการใช้วัสดุสำหรับการก่อสร้างล่วงหน้า การเจราจากับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งซัพพลายเออร์ และ ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนก่อสร้างให้มีความเหมาะสม