KCCAMC เดินหน้าทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้ง แลกหุ้น KCCAMC เป็น KCC อัตรา 1:1 เริ่มแล้วจบขบวนการหุ้น KCC ในฐานะ โฮลดิ้ง เข้าเทรด mai ทันที

KCCAMC เดินหน้าทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้ง แลกหุ้น KCCAMC เป็น KCC อัตรา 1:1 เริ่มแล้วจบขบวนการหุ้น KCC ในฐานะ โฮลดิ้ง เข้าเทรด mai ทันที

แลกหุ้น KCCAMC เป็น KCC ง่ายแค่คลิก!!! ผ่าน E-tender หน้าเว็บ www.trinitythai.com เพื่อยืนยันตอบรับการแลกหุ้นตาม “แผนปรับโครงสร้างฯ” สู่ โฮลดิ้งคัมปานี ขยายโอกาสทางธุรกิจ สร้างการเติบโตและผลตอบแทนในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น!! หลังเสร็จสิ้นขบวนการแลกหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ mai รับหุ้น KCC เข้าจดทะเบียน หุ้น KCC จะเข้าเทรดแทน KCCAMC ทันที

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (Trinity) ในฐานะที่เป็นตัวแทนในการรับแลกหุ้น บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(KCCAMC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (“แผนปรับโครงสร้างฯ”) ด้วยการจัดตั้ง บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้ง” หรือ “KCC”) โดยได้เปิดให้แลกหุ้น“KCCAMC” เป็นหุ้น KCC โฮลดิ้ง ในอัตราการแลกหุ้น 1:1 ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2567-12  มิถุนายน 2567 หรือมีระยะเวลาในการรับซื้อทั้งหมด 30 วันทำการ 

ทั้งนี้ นักลงทุนที่ถือหุ้น KCCAMC สามารถเข้ามาทำรายการตอบรับคำเสนอซื้อที่ KCC ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ KCCAMC จากผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Online (E-Tender) หน้าเว็บไซต์ www.trinitythai.com และดำเนินทุกอย่างตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หรือผ่านการกรอกเอกสารแบบตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารมายัง ทรีนีตี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โทรศัพท์ : 02-343-9500, 02-343-9630-32 และ 02-343-9634-46 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

“วัตถุประสงค์ของการทำคำเสนอซื้อหุ้น KCCAMC ด้วยวิธีการแลกหุ้นทั้งหมด จำนวน 620 ล้านหุ้น ของ KCC เป็นไปตามแผนการทรานฟอร์มสู่บริษัทโฮลดิ้ง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน หุ้น KCC ที่มีฐานะเป็นโฮลดิ้ง จะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) แทนหุ้น KCCAMC ทันที ซึ่งการทำรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการทำธุรกิจและผู้ถือหุ้น ในทางกลับกัน จะเป็นการดำเนินการเพื่อความคล่องตัวและเพื่อโอกาสในการทำธุรกิจและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ตอบรับการแลกหุ้นก็จะร่วมเติบโตไปด้วยกันกับ KCC”

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(KCCAMC) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า การประกาศให้แลกหุ้น KCCAMC เป็นหุ้น KCC เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และขอย้ำว่า ผู้ถือหุ้น KCC ยังมีสิทธิเต็มเหมือนตอนถือหุ้น KCCAMC ทุกประการ ซึ่งการทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ลดข้อจำกัดด้านการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยหุ้น KCC จะเข้าซื้อขายในตลาด mai ทันทีแทนหุ้น KCCAMC หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการแลกหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2