SABUY และ Lightnet Group Pte. Ltd. เปิดแผนกลยุทธ์ เตรียมความพร้อมในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ หลังการเพิ่มทุน

SABUY และ Lightnet Group Pte. Ltd. เปิดแผนกลยุทธ์ เตรียมความพร้อมในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ หลังการเพิ่มทุน

ตามที่ทางคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ SABUY เพื่ออนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน  2,510,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นจำนวน 1,300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ  2.30 บาท รวมมูลค่า  2,990,000,000 บาท และจำนวน 1,210,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ Lightnet Group Pte. Ltd. (“กลุ่ม Lightnet”) และพันธมิตร ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง จะทำให้ Lightnet Group Pte. Ltd. หรือ กลุ่ม Lightnet เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 ในสัดส่วน 40.38%  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่  1/2567  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  24  มิถุนายน  2567 นี้ เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ Lightnet Group Pte. Ltd.

นายตฤบดี อรุณานนท์ชัย Vice Chairman, Lightnet Group Pte. Ltd. ได้เปิดเผยแผนการเข้ามาลงทุนใน SABUY ว่า “SABUY มี ecosystem ที่มีศักยภาพทั้งด้านช่องทาง ฐานลูกค้า อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจหลักของกลุ่ม Lightnet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีทั้งระบบการเงิน ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี Blockchain และใบอนุญาตในหลากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น SABUY เองยังเป็นผู้ถือหุ้นในอีกหลายบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถสร้าง synergies ทั้งด้าน products และ customer base กับทางกลุ่ม Lightnet”

ปัจจุบัน กลุ่ม Lightnet ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้มีการให้บริการด้านการเงินทั่วโลกรวมถึง สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลายประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่ม Lightnet ยังมีจุดถอนเงินสด (Cash Payout Location) กว่าหนึ่งแสนจุด รองรับมากกว่า 50 สกุลเงิน และมีจำนวนธุรกรรมในแต่ละเดือนมากกว่า 10 ล้านรายการ หรือ คิดเป็นมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่ม Lightnet ยังมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ SABUY ได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องระบบการเงินดิจิทัล

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า “ถึงแม้ว่าการดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้กับ กลุ่ม Lightnet  และ พันธมิตรกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ SABUY จะเล็งเห็นประโยชน์จากการเข้ามาของผู้ถือหุ้นใหม่ที่ไม่เพียงจะต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ แต่ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอีกด้วย. นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ SABUY ทาง กลุ่ม Lightnet ได้มีการเริ่มทำงานร่วมกับ SABUY ในการกำหนดกลยุทธ์ในหลายด้าน อาทิเช่น การใช้เครือข่ายสาขาร้านรับส่งพัสดุของ SABUY Speed ที่มีมากกว่า 24,000 แห่งทั่วประเทศ ในการช่วยรองรับธุรกรรมที่ทางกลุ่ม Lightnet จะนำเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับสาขา  การร่วมพัฒนาต่อยอดระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ ระบบ CRM เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพการใช้แต้มหรือคะแนนสะสมของลูกค้า การให้การสนับสนุนต่อบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“AS”) ที่ SABUY เข้าไปลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจนอกเหนือจากเกมออนไลน์  การขยายฐานลูกค้าและธุรกรรมให้กับระบบ e-wallet  อย่าง  SABUY Money”

“ภายหลังจากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่ม Lightnet เองยังมีแผนที่จะช่วย SABUY พัฒนาเรื่องระบบจัดการข้อมูล หรือ Data ซึ่งมีจำนวนมากเพื่อให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของ SABUY และ กลุ่ม Lightnet อีกด้วย”

ปัจจุบัน SABUY และบริษัทในเครือ เป็นผู้ให้บริการตู้เติมเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 47,000 เครื่องทั่วประเทศ เป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากกว่า 10,000 ตู้ มีแฟรนไชส์ร้านรับส่งพัสดุมากกว่า 24,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้ผลิตบัตรพลาสติกประเภทต่างๆ เป็นผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการให้กับศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก และยังเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อีกด้วย