ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.118 บาท/หุ้น จ่อจ่ายเงินปันผล 24 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.118 บาท/หุ้น จ่อจ่ายเงินปันผล 24 พ.ค.นี้

น.ส.พรรณี ชัยกุล (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายธงชัย บุศราพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (“NOBLE”) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตรา 0.118 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 0.399 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

พร้อมตอกย้ำแผนปี 2567 ผ่านการเปิดโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 22,610 ล้านบาท เพื่อสอดรับเป้ารายได้รวมทั้งปีที่ระดับ 14,000 ล้านบาท และยอดขาย (Pre-sales) ไว้ที่ระดับ 20,600 ล้านบาท มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Top 5 ของไทย