CFARM จับมือ APM BYD ลุยโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.บุรีรัมย์

CFARM จับมือ APM BYD ลุยโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.บุรีรัมย์

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (ที่ 4 จากขวา)  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)  จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวออมสิน ศิริ (ที่ 3 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน จ.บุรีรัมย์ โดย CFARM มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 149 ล้านหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ โรงแรมเครสโค จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้