ITEL เผยงบไตรมาส 1/67 กำไรโต 113% หนุน Backlog แตะ 2,371 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยงานใหม่ดันผลงานโตตามเป้า

ITEL เผยงบไตรมาส 1/67 กำไรโต 113% หนุน Backlog แตะ 2,371 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยงานใหม่ดันผลงานโตตามเป้า

บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ที่มีความเสถียรภาพสูงสุดทั่วประเทศไทย เปิดงบการเงินไตรมาส 1/2567 กวาดรายได้ 788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ล่าสุดไตรมาส 2/2567  เดินหน้าเสนองานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถทำรายได้ที่ 1,500-2,000 ล้านบาท จากการประกาศใช้งบประมาณในปีนี้ของภาครัฐทั้ง 2 ครั้ง และรายได้จากภาคเอกชน 600-900 ล้านบาท โดยมาจากการประกอบธุรกิจหลักของ ITEL ทั้งงานประเภทโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Data Service) บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) และบริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) คาดผลงานรวมปีนี้ส่งผลรายได้เติบโตตามเป้า

ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยถึงงบการเงินไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567) ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท หรือ 42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท หรือ 113% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ จำนวน 54 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจให้บริการโครงข่าย ที่มีรายได้ 307 ล้านบาท และธุรกิจติดตั้งโครงข่ายตามการส่งมอบงาน ที่มีรายได้ 379 ล้านบาท ขณะที่ Gross Margin รวมอยู่ที่ 26% ซึ่งในไตรมาสนี้บริษัทฯ ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจติดตั้งโครงข่ายได้เกินกว่า 30% จากการที่สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี และธุรกิจให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นถึง 44% ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 13% จากการที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2567 คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 จากการประกาศใช้งบประมาณในปีนี้ของภาครัฐทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 2567 ที่เป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทฯ ถึงเป้าหมายได้ รวมถึงมี Backlog เดิมรวม 2,371 ล้านบาท ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้กว่า 1,240 ล้านบาท รวมไปถึงบริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ GLS ธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ (Health Tech) ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สอดรับกับแผนธุรกิจในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวของ ITEL อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเตรียมนำธุรกิจย่อย คือ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม และดิจิทัลโซลูชั่น ซึ่ง ITEL ถือหุ้น 51% โดยอยู่ระหว่างเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับภาพรวมในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งฐานลูกค้าเก่าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่โดยอาศัยจุดแข็งจากโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของโครงข่ายที่เหนือระดับ ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าผลงานโดยรวมปีนี้จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0696 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล หรือ Record dateในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567