หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดโอกาสกระจายการลงทุนหุ้นรอบโลก ผ่าน ETF หรือ DR ด้วยกลยุทธ์น้องใหม่ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดโอกาสกระจายการลงทุนหุ้นรอบโลก ผ่าน ETF หรือ DR ด้วยกลยุทธ์น้องใหม่ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย

หลักทรัพย์บัวหลวง เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งระยะยาว ผ่านการออมหุ้นรอบโลกง่ายๆ ด้วยหลักการลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) แบบรายวัน ผ่านกลยุทธ์น้องใหม่ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย โดยมีให้เลือกลงทุนถึง 4 กลยุทธ์ย่อย ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนใน ETF หรือ DR ที่ออกโดยหลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ถึง 10 หลักทรัพย์ พร้อมกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดทางการลงทุน

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สงคราม, ภาษีการค้า, ราคาน้ำมัน, ค่าเงิน, เงินเฟ้อ, โรคระบาด และอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของตลาดหุ้นแต่ละประเทศไม่ได้มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเหมือนในอดีต ซึ่งการลงทุนด้วยการกระจายสินทรัพย์ในหลากหลายประเทศ ด้วยหลักการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน Dollar-Cost Averaging (DCA) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก การลงทุนที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเดินทางถึงเป้าหมายในการเก็บออมความมั่งคั่งได้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับหลักการลงทุนแบบ DCA คือ การซื้อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอแบบเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงราคาทำให้ตัดปัญหาเรื่องการจับจังหวะตลาดที่บางครั้งก็ยากจะคาดการณ์ พร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาส ถัวเฉลี่ยต้นทุน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนให้น้อยลงกว่าการลงทุนแบบเงินก้อน (Lumpsum) ถือเป็นวิธีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การลงทุนทำได้ง่ายขึ้นบนความเสี่ยงที่ลดลง จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่แกว่งตัวขึ้นลงในทุก ๆ วัน ด้วยการเฉลี่ยราคา และยิ่งในช่วงระยะยาวหลักทรัพย์ทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากมูลค่ากิจการและการเติบโตของสินทรัพย์ ทำให้วิธีการนี้สามารถตอบโจทย์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้หลักการลงทุนแบบ DCA ในสินทรัพย์เดียวอาจส่งผลให้พอร์ตมีความผันผวนมากเกินไป และมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนด้วยการถือหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว ผ่านกองทุนดัชนี (ETF) ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้น นั่นจึงเป็นที่มาให้หลักทรัพย์บัวหลวง ได้พัฒนา DCA กลยุทธ์ใหม่ล่าสุดหนึ่งเดียวในไทย ภายใต้ชื่อ “กลยุทธ์ DCA MIX” ที่มีจุดเด่นสามารถกระจายการลงทุนหุ้นทั่วโลกได้ ผ่านการ DCA แบบรายวัน ใน ETF หรือ DR ที่ออกโดยหลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ถึง 10 หลักทรัพย์ ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม รวมถึงยังสามารถกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดทางการลงทุน ที่สำคัญไม่ต้องเปิดหลายพอร์ต และไม่เสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน

ปัจจุบัน “กลยุทธ์ DCA MIX” มีให้เลือกลงทุนถึง 4 กลยุทธ์ย่อย คือ

1.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Balance (DCAMIXB) ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด ภายใต้การบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะออกแบบมาสำหรับ
ผู้ไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุน หรือยังไม่มีไอเดียว่าจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2.กลยุทธ์ DCA MIX (DCAMIX) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใน ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล โดยคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

3.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Redemption (DCAMIXR) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุน
ใน 
ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล ไปพร้อมกับรับผลตอบแทนระหว่างทาง โดย DCAMIXR
จะทำการขายหลักทรัพย์บางส่วนที่เป็นกำไรส่วนเกินจากเงินลงทุนตั้งต้นให้แบบอัตโนมัติ โดยจะขายเมื่อมีกำไรส่วนเกิน 
2% และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท

4.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Trigger (DCAMIXT) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใน ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นการล็อคผลกำไร โดยกลยุทธ์นี้จะมีการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตเพื่อทำกำไรอัตโนมัติ เมื่อพอร์ตมีกำไรถึง 8% และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท

ปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง มีบริการการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านการ DCA ใน ETF และ DR ให้เลือกลงทุนหลากหลายกลยุทธ์ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพ ซึ่งเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ
และส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าหน้าจอ และสามารถติดตามผลการลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่าน 
Bualuang  iTracker โปรแกรมติดตาม วิเคราะห์ และวัดผลการลงทุนของนักลงทุน และ Streaming ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสมัครบริการระบบออมหุ้นอัตโนมัติออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาท ง่าย ๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร ผ่าน  www.bualuang.co.th