SNSS24 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) วันแรก

SNSS24 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) วันแรก

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) พร้อมด้วย ดร. สรรค์ สยามิภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ของ บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น ผู้ให้บริการและบริหารจัดการอาคาร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SNSS24”

ทั้งนี้ LiVEx เปิดให้ซื้อขายวันละ 1 รอบ ระหว่าง 9.30 –11.00 น. ในรูปแบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) และวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVEx  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.live-platforms.com/live-exchange