‘อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป’ เตรียมขายหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี เปิดจองซื้อ 14-16 พ.ค.นี้

‘อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป’ เตรียมขายหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี เปิดจองซื้อ 14-16 พ.ค.นี้

‘บมจ. อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป’ หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เดินหน้าการเติบโต พร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

คุณฐิติยา วงศ์จิรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ต่อนักลงทุนสถาบัน (II) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 กำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 ผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ เพิ่มทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ภายใต้วงเงินหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ ที่ระดับ BB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ และใช้ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สิ้นสุดลงตั้งแต่สิ้นปี 2566 ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตแก่บริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

จากรายงานการประเมินอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2566 ที่จัดทำโดยบริษัท อิปซอสส์ จำกัด กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่นับรวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน) โดย ACPG เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากว่า 20 ปี และมีความสามารถในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการและสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้หลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 582.5 ล้านบาท ลดลง 15.1% จากปี 2565 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มเติม อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน