ไตรมาสแรก PSGC โชว์กำไร 781 ล้านบาท เติบโตกว่า 400% แย้มแผนธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ไตรมาสแรก PSGC โชว์กำไร 781 ล้านบาท เติบโตกว่า 400% แย้มแผนธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ตัวย่อหลักทรัพย์ PSG) รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2567 โชว์กำไรสุทธิจำนวน 781.5 ล้านบาท สามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกัน ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,489.4 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 1,371.3 ล้านบาท 2) รายได้อื่นจำนวน 4.7 ล้านบาท และ 3) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 113.4 ล้านบาท

นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่กลุ่มบริษัทล้างขาดทุนสะสมเรียบร้อยในปี 2566 ผลการดำเนินงานงวดล่าสุด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสะสมเป็นจำนวน 1,081 ล้านบาท และยังคงมี Backlog มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ที่จะรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570 สะท้อนให้เห็นเสถียรภาพด้านรายได้ และกลุ่มบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องแล้ว บริษัทจะได้ศึกษาและเตรียมเสนอพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามนโยบายของบริษัทต่อไป

สำหรับความคืบหน้าของแผนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นายเดวิดแบ่งระยะของแผนการขยายธุรกิจออกเป็น 3 ระยะคือ 1) ระยะสั้น สร้างการเติบโตจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจเดิมที่ PSGC มีความเชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมโครงการก่อสร้างทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง 2) ระยะกลาง ต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการวิศวกรรม ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรม อื่นๆ  นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบัน  และ 3) ระยะยาว มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นแนวทางที่ต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นขยายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนอันน่าพอใจจากการลงทุน และเสริมสร้างมูลค่ากิจการในระยะยาว” ปัจจุบันมีหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา เมื่อโครงการมีความชัดเจนในรายละเอียด และสามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุน และผู้สนใจได้ บริษัทจะได้เปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางของบริษัทได้รับทราบต่อไป