“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก

“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,823 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 174 ล้านบาท

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวถึงผลประกอบการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มีรายได้รวม 7,823 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจการลงทุน 5,420 ล้านบาท คิดเป็น 69% รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1,802 ล้านบาท คิดเป็น 23% รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรม 503 ล้านบาท คิดเป็น 7% และรายได้อื่นๆ 98 ล้านบาท คิดเป็น 1% ของรายได้รวม มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ (Normalized Net Profit) อยู่ที่ 174 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน ที่ 64 ล้านบาท

“หลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสมดุลในการรับรู้รายได้จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และรายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ (Recurring Income) บริษัทฯ ยังคงศึกษาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างความสมดุลของ Investment Portfolio ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้

นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิรูปองค์กร (TRANSFORMATION) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคลากร เพิ่มมูลค่าของธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” นายกำพล กล่าว