CFARM จับมือ APM UOB ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่ 5

CFARM จับมือ APM UOB ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่ 5

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (กลาง)  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)  จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM และ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสุริยา ธรรมธีระ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน คุณธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ซ้ายสุด) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่ 5  โดย CFARM มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 149 ล้านหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ โรงแรมวังใต้ เมื่อเร็วๆ นี้