I2 ผนึกจุฬาฯ วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

I2 ผนึกจุฬาฯ วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายอธิพร ลิ่มเจริญ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลด้านคาร์บอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้