หลักทรัพย์บัวหลวง จัดกิจกรรม “บัวหลวงชวนแยก เพื่อให้พี่ไม้กวาด”

หลักทรัพย์บัวหลวง จัดกิจกรรม “บัวหลวงชวนแยก เพื่อให้พี่ไม้กวาด”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบขวดและขยะพลาสติกจำนวนกว่า 37 กิโลกรัม ที่พนักงานในบริษัทร่วมกันคัดแยกจากการอุปโภค - บริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อให้สำนักงานเขตบางรัก นำไปรีไซเคิล เป็นชุด PPE ให้กับพี่ไม้กวาด หรือพนักงานเก็บ – กวาด ถนน ในโครงการ "มือวิเศษกรุงเทพ แยกขวดเพื่อให้พี่ไม้กวาด" โดยมี นางสาวนงลักษณ์ โกมลศรี (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้รับมอบ ณ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง สำนักงานใหญ่