“MAGURO” ผู้นำร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส หุ้น IPO น้องใหม่สุดฮอต เตรียม Roadshow 20 พ.ค. นี้

“MAGURO” ผู้นำร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส หุ้น IPO น้องใหม่สุดฮอต เตรียม Roadshow 20 พ.ค. นี้

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส นำโดยนายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง, นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง และนางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เตรียม Roadshow นำเสนอข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุน ร่วมกับนางสาวจิรยง อนุมานราชธน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

สำหรับนักลงทุนหรือท่านที่สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจของ MAGURO สามารถเข้ารับฟังออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/magurogroup หรือ ผ่านช่องทาง Youtube : https://www.youtube.com/@MAGUROChannel ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น.

ทั้งนี้ MAGURO มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 34,060,200 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 27.03% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ภายในไตรมาสที่ 2/2567