LTS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

LTS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ภัฎ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น ผู้จัดจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 619.80 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “LTS”