โรงพยาบาลพระรามเก้า ผนึกกำลัง แรบบิทแคช บีทีเอส ดูแลพนักงานด้านการเงิน ผ่านสินเชื่อสวัสดิการ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ผนึกกำลัง แรบบิทแคช บีทีเอส ดูแลพนักงานด้านการเงิน ผ่านสินเชื่อสวัสดิการ

นายภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ร่วมมือเปิดโครงการปลดล็อกช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉิน ผ่านสินเชื่อสวัสดิการ Rabbit Cash Sustainability โดยโรงพยาบาลพระรามเก้ามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองขององค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเป็นส่วนช่วยเหลือพนักงานด้านการเงินจะส่งผลให้พนักงานมีสภาวะจิตใจที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข โรงพยาบาลจึงอยากดูแลช่วยเหลือพนักงานที่อาจมีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉินได้มีทางออก โดยมี นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา,นายเนลสัน เหลียง ร่วมงานด้วย ณ ร้านอาฟเตอร์ ยู อาคารยูนิคอน พญาไท เมื่อวันก่อน