ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ  โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พัฒนาพื้นที่สนามกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีมาตรฐาน ที่ศูนย์กีฬาเบญจกิติ พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและเพิ่มสถานที่ออกกำลังกายรวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่นักกีฬา เยาวชน และประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ กรุงเทพมหานคร”

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาลานกีฬาทั่วกรุงเทพฯ โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ลานกีฬามีมาตรฐานสำหรับการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งใช้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้เป็น “ลานกีฬาเพื่อทุกคน” การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมพัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ นับเป็นการร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยเฉพาะสวนเบญจกิติซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยใช้กีฬาและสันทนาการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเมือง

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ กรุงเทพมหานคร” โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับคนกรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานก้าวเข้าสู่  ปีที่ 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ภายใต้โครงการ  “SET Star Table Tennis” ที่มุ่งพัฒนาวงการเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำชื่อเสียง มาสู่ประเทศจากการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วหลายรายการ อันสอดรับกับนโยบายรัฐที่มุ่งจะขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยเป็น Soft Power ของประเทศ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส  นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะเล่นง่าย ได้ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งจะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย สมอง และกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังเป็นกีฬาที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตัวเด็ก สมาคมฯ มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬานี้ให้เป็นที่แพร่หลาย และมั่นใจว่าจากความร่วมมือของทุกฝ่าย จะสามารถผลิตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีศักยภาพระดับโลกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อไป นอกจากนี้ สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขัน SET Star Table Tennis Cup 2024 ในวันที่   18-19 พฤษภาคม 2567 ประเดิมการเปิดสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 11-19 ปี ซึ่งหลังจากที่ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแล้ว มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน และสมาคมได้เปิดรับสมัครแข่งขันรุ่นครอบครัวเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 40 คู่

สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ เป็นสนามเทเบิลเทนนิสที่มีมาตรฐานสามารถจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมได้ มีโต๊ะเทเบิลเทนนิส 30 ตัวพร้อมอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ ระหว่างเวลา 05:00-21:00 น. ของทุกวัน ซึ่งสามารถจองเวลาใช้ได้ที่เว็บไซต์ กีฬากรุงเทพ.com หรือลงทะเบียนเข้าเล่นได้ที่สนามโดยตรง