HENG เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% และ 5.50% เปิดจองซื้อ 23-24 และ 27 พ.ค. 67 เดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจ ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตต่อเนื่อง

HENG เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% และ 5.50% เปิดจองซื้อ 23-24 และ 27 พ.ค. 67 เดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจ ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตต่อเนื่อง

‘บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที้ 5.25% และ 5.50% ตามลำดับ วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อ 23-24 และ 27 พ.ค. 2567 เพื่อนำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ สอดรับแผนเร่งขยายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เจาะกลุ่มลูกค้าเกษตรกร ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หนุนการบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ หวังดันพอร์ตสินเชื่อรวมทั้งปีเติบโต

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2568 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2570 ซึ่งกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานภายในปี 2568 ล่าสุด ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย ที่จะเปิดให้จองซื้อได้ในวันที่ 23-24 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับหุ้นกู้ HENG ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่อันดับ BBB เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากขีดความสามารถการแข่งขันในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อให้แก่ประชาชน ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายและจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2566 รวมกัน 872 สาขา ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และแผนขยายสาขาเพิ่มเป็น 1,018 สาขาในปีนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการสินเชื่อ และเพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนนำไปใช้ในการทำธุรกิจ ประกอบกับมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.89 เท่า (ณ สิ้นปี 2566) ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ภายในปี 2567 โดยมีแผนงานมุ่งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเป็นกลุ่มที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระและลดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ (NPLs) ให้ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยรวมที่ดีขึ้นอีกด้วย