AJA โชว์แกร่ง!! งบโค้งแรกพลิกมีกำไรพุ่งเกือบ 452% ชูกลยุทธ์ปี 67 กระจายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย-สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน

AJA โชว์แกร่ง!! งบโค้งแรกพลิกมีกำไรพุ่งเกือบ 452% ชูกลยุทธ์ปี 67 กระจายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย-สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน

“บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ AJA” โชว์ผลงานไตรมาสแรกปีนี้ พลิกมีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 18.92 ลบ. พุ่งทะยาน 451.67% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 5.38 ลบ. มีรายได้รวม 131.43 ลบ. เพิ่มขึ้น 87.73% จากยอดขายจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้น รวมถึง รายได้จากเหมืองขุดบิตคอยน์ และมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ด้าน “พิชัย ปัญจสังข์” แม่ทัพใหญ่ ชูแผนธุรกิจปี 2567 มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย-สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน

นายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 18.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 451.67 เทียบกับผลงานช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 5.38 ล้านบาท

มีรายได้รวม 131.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 61.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.73 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 70.01 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 77.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสินค้ากลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 21.34 ล้านบาท และสินค้ารองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้น 9.37 ล้านบาท โดยมีรายได้จากเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวน 5.02827921 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นเงิน 9.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,198.67 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาเหรียญบิตคอยน์มีคาราสูงขึ้น บริษัทจึงเปิดเครื่องขุดเหรียญเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล 19.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน เมื่อเปรียบทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้อื่น โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เงินดิจิทัล 19.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.83 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคามูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิด ณ วันสิ้นงวด วันที่ 31 มีนาคม 2567 สูงกว่าราคาปิด ณ วันสิ้นงวดของงวดก่อน

โดยแผนธุรกิจปี 2567 มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปรับกลยุทธ์รองรับความท้าทาย พร้อมเป็น Holding Company ที่กระจายการลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน เอเจ แอดวานซ์ฯ ประกอบธุรกิจ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ธุรกิจจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AJ EV BIKE) จักรยานไฟฟ้า รวมถึงการให้เช่า จำหน่ายและให้บริการแบตเตอรี่ 2. ธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยด์ (Bitcoin Mining) และการลงทุนในสินทรัพย์ 3. ธุรกิจร้านค้าภายใต้แบรนด์ Outlet Pro จำหน่ายรองเท้ากีฬา ชุดกีฬา และอุปกรณ์ กระเป๋าอื่นๆ 4. ธุรกิจการเป็นตัวแทน และให้บริการสมาชิกอาลีบาบา (Alibaba) ในประเทศไทย 5. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมี ภายใต้ชื่อบริษัท เอเจ เอกเกษตร จำกัด (AJK) และ6. ธุรกิจอื่นๆที่ต่อยอดโอกาสในอนาคต