“กลุ่ม KTIS” จับมือ “โอสถสภา” ร่วมโครงการด้านความยั่งยืน

“กลุ่ม KTIS” จับมือ “โอสถสภา” ร่วมโครงการด้านความยั่งยืน

นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เป็นผู้แทนของกลุ่ม KTIS ลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านความยั่งยืน” กับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ Chief Supply Chain and Digitization Office และ นายปิยชยุตม์ อัจฉริยะโพธา Head of Procurement – Operations & Indirect Material เป็นผู้แทนลงนาม

ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ กลุ่ม KTIS ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลให้กับโอสถสภา จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการสร้างมาตรฐานการรับรองการผลิตอย่างรับผิดชอบ อาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องน้ำ ดิน การจัดการแปลง และสารปราบศัตรูพืช รวมไปถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการป้องกันการทำลายระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ