WIIK-W3 เตรียมเคาะให้ซื้อขาย 27 พ.ค. นี้

WIIK-W3 เตรียมเคาะให้ซื้อขาย 27 พ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์เคาะแล้ว เตรียมเปิด WIIK-W3” ของ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK ให้เริ่มซื้อขายได้วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จำนวน 279,201,658 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคา หุ้นละ 4.00 บาท เริ่มใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 30 มิ.ย. 68 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 6 พ.ค.69 ใครถือ WIIK อยู่ในมือแล้วได้วอแรนต์ฟรี ถ้าไม่ลุยคงเสียดายแย่ เพราะ WIIK หมายมั่นปั้นวอแรนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอกย้ำ ความเชื่อมั่นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อพลาสติกให้ขยายเติบโตอย่างมั่นคง