DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน ในโครงการให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15

DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน ในโครงการให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทำดี ทีมงานจิตอาสา แสดงพลังทำความดีเพื่อขับเคลื่อนสังคม ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรม ห้องน้ำ อ่างล้างหน้าและเพิ่มจุดคัดแยกขยะ คืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายใต้โครงการ “ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15” ตามแผนงาน Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา และ Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้รร.มีทัศนียภาพสวยงามมากขึ้น โดยมีนายอมรินทร์ วีระประสิทธิ์(คนที่4จากขวา)รักษาการผอ.รร.บ้านซับบอน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาแห่งความยั่งยืน SDGs Goal ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท