TEGH ร่วมงาน Thailand Opportunity and Readiness For EUDR 2024

TEGH ร่วมงาน Thailand Opportunity and Readiness For EUDR 2024

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ร่วมบรรยายและร่วมเสวนาในงาน “Thailand Opportunity and Readiness For EUDR 2024”  เพื่อแสดงถึงโอกาสและความพร้อมของประเทศไทยต่อมาตรการ EUDR จัดงานโดยสมาคมยางพาราไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้