ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. เอ็มเอฟซี ปลูกต้นไม้สร้างผืนป่า 10 ไร่ จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. เอ็มเอฟซี ปลูกต้นไม้สร้างผืนป่า 10 ไร่ จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

โครงการ Care the Wild  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC โดยมี ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บลจ. เอ็มเอฟซี พร้อมด้วยพันธมิตรจากกรมป่าไม้ และสมาชิกชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพื่อให้ได้ผืนป่าพื้นที่ 10 ไร่ ในกิจกรรม “ปลูก ปกป้อง”  ณ ป่าชุมชนบ้านโศกลึก อ. เนินขาม จ. ชัยนาท โดย MFC  ริเริ่มแคมเปญ “Save the Earth, Plant Trees with MRENEW” ลงทุนในพลังงานสะอาดและสร้างพื้นที่ป่าสีเขียวของไทย โดยเงินลงทุนผ่านกองทุน MRENEW ของ MFC จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild

โครงการ Care the Wild แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com