บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน

บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2567 - บี.กริม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร็อพเพอร์ ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เพื่อผนึก กำลังสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ด้วยโซลูชันอัจฉริยะเพื่อการ จัดการพลังงานและสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย พร้อมร่วมมือวางแผนจัดกิจกรรม พัฒนาสังคม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พักอาศัย และชุมชนร่วมกัน

นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในทำเล กรุงเทพฯ ฝั่งตะวัน ตก โดย บี.กริม พร้อมร่วมมือกับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในการออกแบบและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงไว้ซึ่งความ คุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกบ้านในแต่ละ โครงการ อันสะท้อนถึงความร่วมมือในระยะยาวที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บี.กริม จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน จัดหา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบ คลุมทั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และการจัดการพลังงาน, ระบบฟาซาด (Facade) ที่ช่วยประหยัดพลังงานให้กับอาคาร, ระบบประตูและหน้าต่าง, ระบบปรับ อากาศ การจัดการคุณภาพอากาศ และยับยั้งเชื้อโรค, ระบบรักษาความปลอดภัยในที่พัก อาศัย, ระบบบริหารจัดการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย และอาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังให้ ความคุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทั้งสองบริษัท จะเริ่มต้นผนึกกำลังและสร้างสรรค์ กลยุทธ์สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค นำร่องด้วย โครงการบนถนนหอการค้าไทย และต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ อีกในอนาคต อีกทั้งจะมีการ วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย โดยความร่วมมือ ระหว่าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บี.กริม ในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในโครงการของเรา เพื่อให้การอยู่อาศัยของทุกคนมีความสุข และปลอดภัยยิ่งขึ้น และยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาโครงการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน”

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บี.กริม ได้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาโครงการด้าน พลังงานสะอาด เริ่มจาก การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้านและอาคารส่วนกลาง รวมถึงระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้พลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของกลุ่ม บี.กริม อาทิ เครื่องปรับอากาศ Carrier เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Siemens ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้อยู่ อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตอก ย้ำถึงการเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกัน