รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ลงมือร่างหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำแพทย์คลื่นลูกใหม่สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนผ่าน

รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ลงมือร่างหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำแพทย์คลื่นลูกใหม่สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนผ่าน

เริ่มฤดูกาลพัฒนาภาวะผู้นำแพทย์คลื่นลูกใหม่ของ รพ. บำรุงราษฎร์ฯ  รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ที่ปรึกษาบริหาร สำนักประธาน จนท. บริหาร เร่งร่างหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำแพทย์ พร้อมสนองวิสัยทัศน์องค์กรพร้อมเปลี่ยนผ่าน ของ ซีอีโอ อาทิรัตน์ จารุกิจพืพัฒน์ แบบเต็มแม็กซ์ มาตรฐานระดับนานาชาติให้สมชื่อรพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล