MAGURO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

MAGURO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มากุโระ กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “มากุโระ (MAGURO)” “ซัมติง ทูเก็ทเตอร์ (SSAMTHING TOGETHER)” และ “ฮิโตริ ชาบู (HITORI SHABU)” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,003.40 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MAGURO”