ANI สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นรายย่อย หลัง ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย CF แจ้งฟรีโฟลทไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ANI สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นรายย่อย หลัง ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย CF แจ้งฟรีโฟลทไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CF แจ้งฟรีโฟลทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ย้ำไม่ใช่การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่เป็นปัญหาเชิงเทคนิคจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วนรวมกัน 69.1% ล็อกอัพหุ้น 1 ปีนับจากนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรก และ Strategic Partner เพิ่มสัดส่วนเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ วางแผนขายหุ้นบางส่วนแก่นักลงทุนสถาบันหลังสิ้นสุดระยะเวลาล็อกอัพหุ้นเพื่อเพิ่ม ฟรีโฟลทตามเกณฑ์ขั้นต่ำ มั่นใจศักยภาพและโมเดลธุรกิจ GSA แข็งแกร่ง เตรียมขยายสัญญาและประเทศที่ให้บริการ

นางสาว บี เล็ง โก๊ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายและบริหารพื้นที่ขนส่งสินค้าทางสายการบิน (GSA) เปิดเผยว่า จากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution Free Float) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพื่อแจ้งนักลงทุนว่า หุ้นของ ANI มี Free Float หรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III และ Mr. Thomas Tay Nguen Cheong (โธมัส เทย์ เงียน ชอง)   ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 69.1% ไม่สามารถขายหุ้น ANI ที่ถืออยู่ในสัดส่วน 55% ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Mandatory Lock up) และอีกส่วนได้ทำสัญญาไม่ขายหุ้น ANI ที่ถืออยู่ในสัดส่วน 14.1% ตามความสมัครใจโดยการทำสัญญาไม่ขายหุ้นกับผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Voluntary Lock up) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ANI เข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน รวมถึง บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD ได้เข้ามาเป็น Strategic Partner และเพิ่มสัดส่วนถือหุ้น ANI เป็นกว่า 20.1%

อย่างไรก็ตาม การขึ้นเครื่องหมาย CF ดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งเตือนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบเป็นข้อมูล และการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  โดยในระหว่างที่ขึ้นเครื่องหมาย CF นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น ANI ได้ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นในการเพิ่มสภาพคล่องหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเข้าลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มฟรีโฟลทให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีแผนเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้านนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD กล่าวว่า การเข้าลงทุนและเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน ANI เนื่องจากเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโต รวมถึงจะได้รับปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจ GSA ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10% นับจากปี 2565 – 2570  โดยบริษัทฯ ต้องการลงทุนในระยะยาวใน ANI และพร้อมขยายขอบเขตความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบ Strategic Partner เพื่อนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ผสานความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

นางสาว บี เล็ง โก๊ะ กล่าวอีกว่า มีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ GSA ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ปัจจุบันเป็นตัวแทนขายและบริหารพื้นที่ขนส่งสินค้าแก่ สายการบินกว่า 20 สายการบิน ใน 8 ประเทศและเขตบริหารเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง จีน มาเลเซีย เป็นต้น และวางแผนขยายธุรกิจ GSA ไปยังประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ และจะเพิ่มสัญญา GSA ได้อีกไม่ต่ำกว่า 4 สัญญาภายในปีนี้