ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ BAM ปลูกต้นไม้สร้างผืนป่า 9 ไร่ จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ BAM ปลูกต้นไม้สร้างผืนป่า 9 ไร่ จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

โครงการ Care the Wild  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดยบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา และพันธมิตรจากกรมป่าไม้ และสมาชิกชุมชนกว่า 80  คน ร่วมปลูกต้นไม้ 1,800  ต้น เพื่อเพิ่มผืนป่าพื้นที่ 9 ไร่ ในกิจกรรม “ปลูก ปกป้อง”  ณ ป่าชุมชนบ้านโศกลึก อ. เนินขาม จ. ชัยนาท โดย BAM ร่วมปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมาได้ปลูกต้นไม้รวม 10 ไร่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ. จักราช จ. นครราชสีมา

โครงการ Care the Wild แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com