PRINC ส่งซิก Q2 โตต่อ มุ่งยกระดับการรักษาโรคยากและซับซ้อน คว้ารพ.ใหม่เติมพอร์ท 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจทั้งปีตามเป้า 10 ถึง 15%

PRINC ส่งซิก Q2 โตต่อ มุ่งยกระดับการรักษาโรคยากและซับซ้อน คว้ารพ.ใหม่เติมพอร์ท 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจทั้งปีตามเป้า 10 ถึง 15%

ในกิจกรรม Opp Days บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2024 บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ขยายเครือข่าย 18 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ภายในปี 2024

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงผลจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 2 ปี 67 ของธุรกิจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้นทั้ง IPD และ OPD ผลจากการให้บริการการรักษาโรคยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 2 ของทุกปีถือเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจโรงพยาบาล และมีวันหยุดยาวอย่างไรก็ดี บริษัทฯประกาศเดินหน้าเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง มั่นใจจบดีลไตรมาส 4 ซึ่งจะทำให้มีโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งหมด 18 แห่งใน 14 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจุดแข็งของเครือโรงพยาบาลจะมีความโดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการในรูปแบบเครือข่าย ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่การให้บริการทางการแพทย์ยังคงมุ่งมั่นในยกระดับการให้บริการรักษาโรคยากและซับซ้อน โดยการทำความร่วมมือกันให้บริการกับโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ในการร่วมดูแลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงบริการการรักษาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันการให้บริการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มั่งเน้นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ในด้านการรักษา "Heart - Brain - Bone"  และ เชื่อมโยงการให้บริการกับโรงพยาบาลในเครือเพื่อเป็นหน่วยรับรักษาส่งต่อรวมถึงได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักคนไข้ใน (IPD) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ มีแผนเปิดดำเนินการศูนย์เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งรองรับการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การดูแลชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตมูลค่ากว่า 5.9 พันล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ PRINC สามารถเร่งเดินหน้าในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ควบคู่กับ แผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านเฮลท์แคร์อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดด เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

“จากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วย OPD และ IPD ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณบวกต่อผลการดำเนินงานของ PRINC ในไตรมาส 2 ให้เติบโตต่อเนื่องขณะเดียวกัน การขยายจำนวนโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะสร้างฐานผู้รับบริการให้เข้ารับบริการมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  ซึ่งปีนี้ยังคงมั่นใจว่าจะผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”, นายแพทย์กฤตวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย