FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร นำโดย ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และนายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจ โดยกล่าวถึงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การขยายสาขา การจับมือกับพันธมิตร และตัวแทนจำหน่าย พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจการและอาคารโชวร์รูม ณ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้