กลุ่ม KTIS ลงนามขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน (REC) กับ CnerG

กลุ่ม KTIS ลงนามขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน (REC) กับ CnerG

นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรเป็นผู้แทนของกลุ่ม KTIS ลงนามขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน (REC) กับ Ms.Kate Roh, Head of Global Market บริษัท ซีเนอจี จำกัด (CnerG) ผู้ประกอบการระดับสากล ด้านธุรกิจพลังงานสะอาดและผู้ให้บริการ solution ด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ การร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งในการเข้าสู่ trend ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ของทั้งสองบริษัท  โดยในสัญญาการขายเครดิตพลังงานหมุนเวียนครั้งนี้ เป็นเครดิตที่ได้รับจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของ 2 โรงไฟฟ้าในกลุ่ม KTIS คือโรงไฟฟ้าเกษตรไทย และ โรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจะดำเนินการหารือเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจด้านความยั่งยืนในส่วนอื่นๆ ในลำดับถัดไป ซึ่งการขาย REC ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม KTIS อีกทางหนึ่งด้วย

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2567