“ไทยประเสริฐ กรุ๊ป” แปรสภาพเป็นมหาชน เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

“ไทยประเสริฐ กรุ๊ป” แปรสภาพเป็นมหาชน เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

พญ.พิมพ์สิริ เทียมศักดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด หรือ ไทยประเสริฐ กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำธุรกิจป้ายโฆษณาแบบครบวงจร รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปี เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้านำบริษัทฯ เข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อตอกย้ำศักยภาพทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสการเติบโตของบริษัทสู่ความยั่งยืน ด้านความเป็นผู้นำป้ายโฆษณาแบบครบวงจร

ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ล่าสุด บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถยื่น Filing ได้ภายในเร็วๆ นี้

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2567