เสริมสร้าง ผนึกพันธมิตร บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ – ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่

เสริมสร้าง ผนึกพันธมิตร บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ - ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่” ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาท ด้วยปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย PEA 8.9 เมกะวัตต์ หวังส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม เตรียมพร้อมเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี

บริษัท ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินการในโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงมาคัดแยกเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ด้วยเตาเผาระบบตะกรับเคลื่อนที่ได้ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมระบบบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ (Flue Gas Treatment System) และระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการ ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) 9.9 เมกะวัตต์ สามารถแปรรูปขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อย 500 ตัน/วัน หรือคิดเป็น 165,000 ตัน/ปี โดยได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2569

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) กล่าวว่าปัจจุบันมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแหล่ง โดยแหล่งพลังงานทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และ Solar Rooftop โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 282 eMW ณ ไตรมาส 1 ปี 2567  การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้เป็นการเพิ่มการลงทุนโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานชนิดใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลาย สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัท ควบคู่การลดขยะชุมชนพร้อมไปสู่มาตรฐานของโรงไฟฟ้าผ่านการประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ในการสร้างความหลากหลายทางพลังงานทดแทนพร้อมกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสินทรัพย์ของบริษัทเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในปี 2571

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการดำเนินกิจการ BAFS และบริษัทในเครือ (BAFS Group) ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่บาฟส์ให้ความสำคัญคือการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนผ่านการผลักดันการใช้พลังงานทดแทน โดยบริษัทจะประเมินถึงผลได้ผลเสียด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจลงทุน บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ จึงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ทั้งนี้ โครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอีกด้วย

ดร.ศรจักร  สุวรรณปาล กรรมการบริหาร บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทได้นำประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบกิจการบริหารขยะมูลฝอย แปรรูปขยะชุมชุนให้พลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่คำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยนำขยะนั้นกลับมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2567