ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเข้าร่วมสัมมนา “SET Sustainability Forum 2/2024: Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” 18 มิ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเข้าร่วมสัมมนา “SET Sustainability Forum 2/2024: Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” 18 มิ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา  SET Sustainability Forum 2/2024 หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” รับฟังมุมมองจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตลาดทุน ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางสากล พร้อมยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกท่ามกลางกฎเกณฑ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก James Grabert, Director – Mitigation Division, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) และผู้เชี่ยวชาญกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส (Article 6 of the Paris Agreement) Jens Radschinski ถึงวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกตลาดฯ และคาร์บอนเครดิต และการบรรยายพิเศษ โดย ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หัวข้อ “Unlocking Private Capital at Scale: An Accelerator to Net-Zero” เพื่อสื่อสารกับภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง-เล็ก และ MSMEs ถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อริเริ่ม Sustainability Initiatives ปรับตัวและเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนพร้อมสู้วิกฤติในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง โดยช่วงแรก “Strengthening the Sustainable Ecosystem for Thai Capital Market” รับฟังมุมมองและแนวทางพัฒนาภาคธุรกิจไทยตามแนวทางสากลสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม และช่วงที่สอง “How Inclusive Transition could Secure Sustainable Returns?” ถึงธุรกิจไทยที่ให้ความสำคัญและมุ่งสู่ Net Zero ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงิน

งานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2024 จัดขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-17.15 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://setga.page.link/PNoq ไม่มีค่าใช้จ่าย