ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญสถานทูต 29 ประเทศ รับฟังศักยภาพและความแข็งแกร่งตลาดทุนและประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญสถานทูต 29 ประเทศ รับฟังศักยภาพและความแข็งแกร่งตลาดทุนและประเทศไทย

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูต จากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย 29 ประเทศ ในโอกาสเข้าร่วมงาน “Embassies @ SET” เพื่อรับฟังข้อมูลศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและประเทศไทย พร้อมรับฟังมุมมองต่างชาติถึงความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย ตลาดทุนไทย และโอกาสการทำธุรกิจระหว่างกันในอนาคต