TIDLOR สถาบันการเงินแห่งแรก ที่ได้รับเงินทุนจาก ADB สถาบันการเงินระดับเอเชีย เพื่อให้สินเชื่อกลุ่ม MSMEs ทั้งสตรี และเกษตรกร ในพื้นที่ต่างจังหวัด

TIDLOR สถาบันการเงินแห่งแรก ที่ได้รับเงินทุนจาก ADB สถาบันการเงินระดับเอเชีย เพื่อให้สินเชื่อกลุ่ม MSMEs ทั้งสตรี และเกษตรกร ในพื้นที่ต่างจังหวัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ คุณซูซานน์ กาบูรี่ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ หรือราว 5.5 พันล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่ดำเนินกิจการโดยสตรี และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อที่อาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารโดยทั่วไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Underbanked) ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดรวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อพัฒนากรอบการเงินเพื่อสังคม (Social Finance Framework) จาก ADB อีกด้วย

คุณซูซานน์ กาบูรี่ กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบกิจการ MSMEs โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร หลายคนต้องหันไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูง และถูกเอาเปรียบ ซึ่งการสนับสนุนจาก ADB ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือจาก “เงินติดล้อ” เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป”

คุณปิยะศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อสังคม จาก ADB และเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยเราจะมุ่งมั่นส่งมอบบริการทางการเงินที่มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ MSMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมได้มากขึ้น

ADB เป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก ผ่านการให้เงินกู้และการสนับสนุนด้านเทคนิค ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2509 โดยความช่วยเหลือของสหประชาชาติ มีประเทศเข้าร่วมก่อตั้ง 31 ประเทศ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2567) มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 68 ประเทศ เป็น 49 ประเทศในภูมิภาค และ 19 ประเทศจากพื้นที่อื่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adb.org

สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567