APM ควง DAOL เยี่ยมชมโครงการ RT ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วงอุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา

APM ควง DAOL เยี่ยมชมโครงการ RT ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วงอุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (คนที่ จากซ้าย) และคุณสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ จากขวา) และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับคุณฐิติพัฒน์  ทวีสิน (คนที่ จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วงอุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการผู้จัดการ (คนที่ จากซ้าย) และคุณเมชญา แก้วดวงดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร (คนที่ จากขวา) และทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2567