FynnCorp Group X Baramizi Consultant จัด Talk & Networking Party ผลการตอบรับดีเยี่ยม

FynnCorp Group X Baramizi Consultant จัด Talk & Networking Party ผลการตอบรับดีเยี่ยม

นายพรพุทธ ริจิรวนิช (ภาพบน:กลาง) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินน์คอร์ป หรือ FynnCorp พร้อมด้วย นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (ภาพบน:ที่6จากซ้าย) Founder & CEO Baramizi Innovative Group หรือ Baramizi Consultant ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมงาน Talk & Networking Party ในหัวข้อ Road to Capital Market โดยงานนี้ได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารที่มีความสนใจ และเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), ตลาด LIVE Exchange และการควบรวมกิจการ (M&A) เข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการลงทุนในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อาคารวานิช เพลส อารีย์ กรุงเทพฯ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567