TWPC จับมือ VGREEN KU ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภาคเกษตรกรรม มันสำปะหลัง

TWPC จับมือ VGREEN KU ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภาคเกษตรกรรม มันสำปะหลัง

คุณโฮ เรน ฮวา (ที่ 2 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณหทัยกานต์ กมลศิริสกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC  พร้อมด้วย รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ (ที่ จากขวา) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท วีกรีน เคยู จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN KU) เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และการคำนวณค่าคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER การเกษตรกรรม โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับไปสู่ธุรกิจเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบันยันทรี เมื่อเร็วๆนี้

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567