เริ่มซื้อขายแล้ว DR และ DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี

เริ่มซื้อขายแล้ว DR และ DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อตระกูล สัตยาประเสริฐ Head of Structuring and Products Development ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR 3 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่น ได้แก่ “SONY80” อ้างอิงหุ้น Sony TOYOTA80” อ้างอิงหุ้น Toyota และ “UNIQLO80” อ้างอิงหุ้น Fast Retailing (Uniqlo) และ DRx 3 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่ “BRKB80X” อ้างอิงหุ้น Berkshire Hathaway (Class B) “KO80X” อ้างอิงหุ้น Coca-Cola และ “PEP80X” อ้างอิงหุ้น Pepsico เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ผู้สนใจศึกษาข้อมูล DR และ DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR และ DRx เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567