GFC รุกเปิด 2 สาขาใหม่ Q3 รองรับผู้มีบุตรยากไทย-ต่างชาติ

GFC รุกเปิด 2 สาขาใหม่ Q3 รองรับผู้มีบุตรยากไทย-ต่างชาติ

นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายอมร ไตรรัตน์อัศว (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (GFC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ GFC สำนักงานใหญ่พระราม 3 ตอกย้ำผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High) โดยมีรายได้รวม 108.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.39% (YoY) และกำไรสุทธิ 28.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.62% พร้อมเดินหน้าเปิด 2 สาขาใหม่ “พระราม 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และอุบลราชธานี” ไตรมาส 3/2567 รองรับการรักษาผู้มีบุตรยากทั้งคนไทยและต่างประเทศได้ครอบคลุมทุกมิติ หนุนผลงานทั้งปีโต 20-30ปูทางการลงทุนสู่ New S-Curve ในอนาคต

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567