DTCENT โชว์ศักยภาพ Rangsit City App

DTCENT โชว์ศักยภาพ Rangsit City App

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (ที่ 6 จากขวา) นายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม Rangsit City App ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ โดยมีคุณชญาน์นันท์ วงศ์ยะรา (ที่ 1 จากซ้าย)  ผู้จัดการแผนกการขาย และคุณชัยณรงค์ เซี่ยงหลิว (ที่ 2 จากซ้าย)   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ตัวแทน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ผู้นำ GPS Tracking อันดับ 1 ในไทยและระบบ IoT Solutions ร่วมโชว์ศักยภาพในการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้  DTCENT เป็นผู้พัฒนาโครงการเทศบาลนครรังสิตสู่เมืองอัจฉริยะ โดยใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Rangsit City App) เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา เพื่อให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเหตุ ร้องเรียน การให้บริการต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ และทันสมัย ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวัน ตามคำนิยามที่ว่า “เปลี่ยนเมือง ด้วยมือเรา” ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567