QTC ส่ง บ.ย่อย QTC RE ลงนาม “ฮาโก้” รุกให้บริการระบบไฟฟ้าครบวงจร

QTC ส่ง บ.ย่อย QTC RE ลงนาม “ฮาโก้” รุกให้บริการระบบไฟฟ้าครบวงจร

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เผยว่า การร่วมมือระหว่าง บริษัท คิวทีซี อาร์อี จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจโซลาร์ กลุ่มธุรกิจ EV ครบวงจร และ บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาช่องทางการขายและด้านการตลาด รวมทั้งการจัดจำหน่ายการให้บริการลูกค้าหลังการขายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนายกระดับสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ และการบริการร่วมกันเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

สำหรับ บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมสินค้ากว่า 5,000 รายการ ทั้งสวิตช์, เต้ารับ, เต้ารับฝังพื้น, อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว, ไฟดูด และ อุปกรณ์เบรกเกอร์ เป็นต้น โดยจำหน่ายสินค้าในกิจการร้านค้า Modern Trade กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567