สยามแก๊ส (SGP) ติดท็อป 30 ของ Fortune 500 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งผู้นำพลังงานในระดับโลก

สยามแก๊ส (SGP) ติดท็อป 30 ของ Fortune 500 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งผู้นำพลังงานในระดับโลก

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำ 500 แห่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) โดย SGP ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 30 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงาน

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP  กล่าวถึงความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติที่สยามแก็สฯ  ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูน ในลำดับที่ 30 จากจำนวน 500 บริษัทชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งก้าวสู่การเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานในระดับโลก  ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพ  พร้อมทั้งสร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ

Fortune 500 Southeast Asia เป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนิตยสารฟอร์จูน สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มจัดทำครั้งแรกในปี 2567 เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พิจารณาจากรายได้ของบริษัทในแต่ละปี การที่ SGP ได้รับการจัดอันดับนี้ ย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567