ผู้บริหาร Bluebik คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2024”

ผู้บริหาร Bluebik คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี "Thailand Top CEO of The Year 2024”

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร คว้ารางวัล Thailand Top CEO of the Year Awards 2024 ในสาขา Rising Star ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลรวม 15 รางวัล เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกัน ทำให้องค์กรธุรกิจของไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567