TEKA รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36

TEKA รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA  ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนานกว่า 40 ปี ที่มีความชำนาญทั้งงานอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ มีกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับแพลทินัม ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (THAILAND SAFE@WORK#36) จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลระดับแพลทินัม ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด ที่มีองค์กรหรือหน่วยงานเพียง 23 แห่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในปีนี้

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2567